Logo

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Sídlo:
Mudroňova 11 (Mapa)
Martin, PSČ: 036 01
 
   
Telefónný zoznam
Ordinačné hodiny

 

Ponúkané služby:

  • Vyšetrenie na ambulancii
  • Návšteva na byte v celom okrese Martin a Turčianske Teplice
  • Injekčná liečba

Zmluvy s poisťovňami:

  • 24 - Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
  • 27 - Union zdravotná poisťovňa a.s.
  • Sociálna poisťovňa

(a tiež všetky bývalé zdravotné poisťovne: Spoločná ZP, Apollo ZP, Európska ZP, Sideria ZP).

   
Za vyšetrenie na Lekárskej službe prvej pomoci sa v zmysle platných právnych predpisov platí poplatok 1,99 €(slovom jedno euro, deväťdesiatdeväť centov)

Oslobodenie od poplatku:

  1. Ak po vyšetrení je pacient následne hospitalizovaný
  2. Vojak vykonávajúci povinnú vojenskú službu alebo občan vykonávajúci civilnú službu

Cenník všetkych zdravotných výkonov:

Odber krvi na alkohol alebo toxikologiu 4,- € (štyri eura)
Klinické vyšetrenie na alkohol na žiadosť pacienta – 10,- € (desať eur)
Poskytovanie informácii v písomnej forme – podľa náročnosti a rozsahu – minimálna cena 5,- € (päť eur) – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom)


Ošetrenie pacienta bez zdravotného poistenia platného v EÚ (cudzinci):

Vyšetrenie 10,- eur (desať eur)
Nášteva doma 23,- eur (dvadsaťtri eur)
Príplatok za návštevu cez víkend 10,- eur (desať eur)
Injekcia (vrátane lieku) 5,- eur (päť eur)
Ekg 5,- eur (päť eur)
Vyšetrenie moča 1,50 eura (jedno euro a päťdesiat centov)
Obväz 3,- eura (tri eura)
Vybratie kliešťa 3,- eura (tri eura)
Doprava (počíta sa cesta z LSPP domov a späť) 0,5 eura/kilometer (pol eura)

V Martine dňa 1.10.2015

Zoznam službukonajúcich lekárov / zdravotných sestierNOVINKY