Logo

Dopravná zdravotná služba

Martin

Sídlo:
Martin, Mudroňova 11 (Mapa)

Kontakt: (len počas pracovného času)
Telefón: 043/4223042

Mobil: 0918591576
E-mail: doprava@zdraviemartin.sk

Dispečerka:
Petra Pohánková


Telefónný zoznam
Pracovný čas

Zmluvy s poisťovňami:

 • Bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami

Zamestnanci: Zoznam zamestnancov dopravnej zdravotnej služby

Objednávanie a ďalšie vybavovanie telefónom, e-mailom, mobilom a faxom len v pracovné dni v čase 7.30 – 15.00 hod

Objednávka na nasledujúci deň - plánovaný prevoz pacienta ( s výnimkou akútnych prevozov ) je možná do 15.00 hodiny pracovný deň vopred.

Na prevoz potrebujete vypísaný príkaz na jazdu – vypisuje ho Váš ošetrujúci lekár s kópiou. V príkaze na jazdu je potrebné uviesť nasledovné údaje .....

Príkaz na jazdu sanitným vozidlom

Vozidlá:

Ponúkané služby

 • Prevozy pacientov v rámci celého Slovenska
 • Prevozy pacientov do zahraničia
 • Návštevy počas lekárskej služby prvej pomoci
 • Prevoz biologického materiálu

Podľa platných právnych predpisov pacient pri prevoze si pripláca 0,07€/kilometer

Oslobodenie od poplatku:

 1. Pacient zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu
 2. Pacient ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba
 3. Pacient s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
 4. Pacient ktorému sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom

Doprovod pacienta - každá osoba - bezplatne (musí byť uvedený na príkaze na jazdu)

Pokiaľ pacient ostane a doprovod pôjde späť , každá jedna osoba z doprovodu platí nasledovný poplatok z dialkovej jazdy:
 • 3,50€ (slovom tri eura a päťdesiat centov) – prevoz zo susedného okresu
 • 7,00€ (slovom sedem eur) – prevoz zo vzdialenejšich okresov v rámci Slovenska
 • 10,00€(slovom desať euro) - cesta zo zahraničia
Pri prevoze na priamu platbu účtujeme nasledovne (napr. Športové podujatia, ....)
 • 1 kilometer – 0,50€ (slovom pätdesiat centov) - platí sa cesta v oboch smeroch vždy
 • stojné – 6,00 € (slovom šesťeur)- za každú začatú hodinu
 • Pri ceste do zahraničia sa pripočítava cena poistiek a dialničnej známky a poplatkov za tunel
Ďalšie platby:
 • 2,00 € (slovom dve eura) - čakanie na vybratie liekov v lekárni za každých 20minút (pokiaľ je lekáreň mimo trasy prevozu , platia sa navyše aj kilometre 0,50 €/km )
 • 5,00 €(slovom päť eur)- naloženie a vyloženie pacienta na nosítkach s potrebou 2 a viac šoferov za každého šoféra navyše (pokiaľ nemá pacient zabezpečenú osobu, ktorá pomôže pri naložení)-neplatí pri jazde mimo okres Martin a Turčianske Teplice
 • 3,00 €(slovom tri eura) – prevoz viac ako jednej tašky na pacienta väčšej ako 40x20x30 cm (dlžka/šírka/výška) – cena je každý kus (tašky doprovodu sú spoplatnené všetky)

Poskytovanie informácii v písomnej forme – podľa náročnosti a rozsahu – minimálna cena 5,- € (päť eur) – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom)

Zapožičanie lehátka alebo sedačky počas vyšetrenia.... 10,-€ (desať eur)za každú začatú hodinu

Platnosť 1.4.2015

Prevozy nehradené zdravotnou poisťovňou

 • Zabezpečenie športových podujatí
 • Prevozy na žiadosť pacienta a čakanie na vyberanie liekov z lekárne
 • Návšteva lekára k pacientovi (mimo Lekárskej služby prvej pomoci) – hradí si lekár
 • Preprava sprievodcu
 • Prevoz listových zásielokNOVINKY