Logo

ULTRAZVUK


Ultrazvuk - hĺbková mikromasáž tkaniva, zlepšuje napätie svalstva, krvný obeh, metabolizmus, terapia sa vykonáva pomocou ultrazvukovej hlavice.Ultrazvuk patrí do mechanoterapie, ale dnes sa radí v rámci fyzioterapie aj k elektroliečbe, najmä preto, lebo ide o premenu elektrickej energie na mechanickú a potom na tepelnú, ktorá sa často vo fyzioterapii využíva na liečebné účely.

Pri liečbe sa uplatňuje hĺbková mikromasáž tkaniva, zlepšuje krvný obeh, metabolizmus a napätie svalstva. Uplatňuje sa hlavne účinok protibolestivý, zvýšenie miestneho metabolizmu, zlepšenie obehu v drobných kapilárach po športových a iných úrazoch /distorzie, svalové úpony, hematómy/.

Ultrazvuk

Analgetický účinok

Je z hľadiska fyzikálnej terapie najžiadanejší a možno povedať, že pôvodne väčšina prístrojov bola vyvinutá práve na dosiahnutie tohto účinku. Išlo o empiricky zistené efekty, pričom však už väčšina dnes využívaných procedúr bola na tento účel vyvinutá cielene. Výhoda takejto analgetickej aplikácie je v tom, že obchádza gastroentrektriálny trakt, teda nepôsobí toxicky na hepar a ostatné štruktúry. Pomocou súbežného použitia fyzikálnej terapie s analgetikami možno podstatne znížiť ich dávku.

Myorelaxačný účinok

Ide obyčajne ruka v ruke s analgetickým účinkom, pričom obyčajne najprv dochádza k ovplyvneniu dynamických svalov (tie bývajú aj tak hypotonické), až v druhom slede sú ovplyvňované svaly posturálne (obyčajne bývajú v kypertone). Významný je aj vplyv na hypertonické vlákna špúšťacích bodov.

Liečba ultrazvukom patrí do elektroliečebných procedúr a je špecifickým druhom termoliečby (tepelnej liečby), ktorá pomáha uvoľňovať niektoré druhy akútnej alebo chronickej bolesti.
- zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťových bodov vo svaloch (TrP = trigger points), na uvoľnenie a zahriatie svaloviny pred cvičením, na odstránenie bolesti a zápalu a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou liečby ultrazvukom je jej nebolestivosť, možnosť ošetrenia väčšej plochy a v závislosti od prístroja schopnosť prieniku do tkaniva až do hĺbky 4 cm.
Moderné ultrazvukové prístroje majú dnes multifrekvenčné ultrazvukové hlavice, ktoré podľa požiadavky terapeuta zmiešavajú rôzne frekvencie za účelom regulácie hĺbky prieniku ultrazvuku do tkaniva ale tiež v závislosti od liečebného zámeru, ktorým vo všeobecnosti môže byť mikromasáž alebo prehriatie tkaniva.
Dobre vedená ultrazvuková terapia má vždy úspech!

Použitie a výhody Ultrazvukové vlny pri prechode na kožu cez ošetrujúcu hlavicu vyvolávajú vibrácie okolitého tkaniva, najmä takého, ktoré obsahuje kolagén. Zvýšená vibrácia spôsobuje produkciu tepla v tkanive. Teplo môže pomôcť pri redukcii bolesti a svalových spaziem a môže zároveň urýchliť proces liečenia. Liečba ultrazvukom sa obyčajne aplikuje použitím malej kovovej hlavice, ktorá vysiela ultrazvukové vlny. Hlavica sa plynule pohybuje po pokožke po dobu približne 3-5 minút. Liečbu môžete opakovať 1-2 krát denne pri akútnych poraneniach alebo menej častejšie pri chronickej bolesti.
Liečivé a masážne účinky ultrazvukovej terapie majú dve hlavné výhody. Po prvé zvyšujú prietok krvi v ošetrovanej oblasti a tým sa zrýchľuje proces liečenia, po druhé zmierňujú opuchy, ktoré sú hlavným zdrojom bolesti.
Jednou z najväčších výhod ultrazvukovej liečby je to, že znižuje čas liečby istých druhov poranení mäkkého tkaniva.
  • Ultrazvuk podporuje obnovenie tkaniva v postihnutej oblasti, čím urýchľuje čas potrebný na rozloženie zápalového procesu.
  • Ultrazvuk môže stimulovať produkciu väčšieho množstva kolagénu – hlavnej zložky mäkkého tkaniva v šľachách a väzivách.
  • Ultrazvuk podľa všetkého zlepšuje rozpínavosť zrelého kolagénu, a môže tak mať pozitívny vplyv na jazvy, ktoré sa zvyčajne objavujú po zranení.
 NOVINKY