Logo

Údaje firmy

Názov: Zdravie Martin s.r.o.
Sídlo: Martin, Mudroňova 11
PSČ: 036 01
IČO: 36 402 753
DIČ: 2021624165 – neplatca DPH
Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Žilina Vložka číslo 13299/L.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konateľ: MUDr.Vladimír GabriškaNOVINKY