Logo

Obvodná ambulancia Vrútky, Republikánska 6

Sídlo:
Vrútky Republikánska 6 (Mapa)
(Zdravotné stredisko na prízemí)
 
   

Lekár: MUD.Vladimíra Pipíšková
Zdrav.sestra: Dana Pastuchová

Telefónný zoznam
Ordinačné hodiny
Zmluvy s poisťovňami:
 • 24 - Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
 • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
 • 27 - Union zdravotná poisťovňa a.s.
 • Sociálna poisťovňa

(a tiež všetky bývalé zdravotné poisťovne: Spoločná ZP, Apollo ZP, Európska ZP, Sideria ZP).

Ponúkané služby

Hradené zdravotnými poisťovňami a Socialnou poisťovňou:

 • Ambulatné vyšetrenie
 • Meranie krvného tlaku
 • Odber krvi a moča na vyšetrenie
 • Výtery z hrdla,....
 • Vyšetrenie sedimentácie krvi (objednáva sa)
 • Preventívne prehliadky
 • Očkovanie proti chrípke, tetanu,....
 • Injekčná liečba
 • Návštevná služba
 • Vypisovanie práceneschopnosti a tlačív pre Sociálnu poisťovňu (invalidné dôchodky,...)

Cenník všetkych zdravotných výkonov:

 • Potvrdenie na vodičský preukaz 16,-€ (slovom šestnásť eur) Dôchodcovia majú na túto položku zľavu 50% slovom päťdesiat percent
 • Potvrdenie na zbrojný preukaz: 20,-€ (dvadsať eur)
 • Vyšetrenie pre posúdenie pracovnej spôsobilosti 16,- € (šestnásť eur)
 • Zdravotný preukaz 6,-€ (šesť eur)
 • Vypísanie veľkého tlačiva 12,- € (dvanásť eur) (= tlačiva pre sociálne účely nehradené Sociálnou poisťovňou (alebo inou inštitúciou) alebo na vlastnú žiadosť pacienta alebo Vypisovanie poistnej udalosti a zdravotného stavu pre komerčné poisťovne alebo Výpis zo zdravotnej dokumentácie/Vypracovanie lekárskeho posudku – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom) )
 • Príplatok pri vypísaní veľkéhom tlačiva do 48hodín 12,-€ (dvanásť eur)
 • Vypísanie malého tlačiva 1,-€ (jedno euro) (=PN(práceneschopnosti)pre Úrad práce alebo náhradného tlačiva pri strate tlačiva PN(práceneschopnosti) alebo žiadanky na vyšetrenie doporučené inou ambulanciou )
 • Telefonické objednanie na vyšetrenie v inej ambulancii, SVaLZ pracovisku 1,- € (jedno euro)
 • Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 2,- € (dve eura)
 • Podanie injekcie na žiadosť pacienta alebo očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia 2,- € (dve euro)
 • Podanie infúzie na žiadosť pacienta 5,- € (päť eur)
 • Platnosť od 1.4.2015NOVINKY