Logo

Rady pacientom - Tlak krvi

Tlak krvi (v mm ortuťového stlpca)

  Systolický TK Diastolický TK
Optimálny pod 120 pod 80
Norma pod 130 pod 85
Hraničný (Vyššia normálna hodnota) do 140 do 90
     
Hypertenzia    
Ľahká (1.stupeň) 140-159 90-99
Stredná (2.stupeň) 160-179 100-109
Ťažká (3.stupeň) nad 180 nad 110
Izolovaná systolická hypertenzia nad 140 do 90

U pacientov s cukrovkou sa doporučuje tlak krvi do 120/80 mm HgNOVINKY