Logo

Príkaz na jazdu sanitným vozidlom

Vypisuje sa vždy s kópiou.

Pri ceste na vyšetrenie a tiež naspäť je potrebné vypísať vždy príkaz na obidve jazdy samostatne. (Vyžadujú to zdravotné poisťovne)

Na príkaze na jazdu je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Rodné číslo
 • Kód zdravotnej poisťovne
 • Miesto trvalého bydliska
 • Kód diagnozy
 • Stav pacienta (chodiaci, sediaci, ležiaci)
 • Či je potrebný sprievodca
 • Dátum a hodina prevozu
 • Miesto odkiaľ ide pacient
 • Miesto kam ide pacient
 • Odôvodnenie prevozu
 • Kód lekára
 • Pečiatka ambulancie
 • Podpis lekára
NOVINKY