Logo

Obvodná ambulancia Martin, Mudroňova 11

Sídlo:
Martin, Mudroňova 11 (Mapa)
 
   

Lekár: MUDr.Vladimír Gabriška
Zdrav.sestra: Mgr.Katarína Potroková

Telefónný zoznam
Ordinačné hodiny

Zmluvy s poisťovňami:

 • 24 - Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
 • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
 • 27 - Union zdravotná poisťovňa a.s.
 • Sociálna poisťovňa

(a tiež všetky bývalé zdravotné poisťovne: Spoločná ZP, Apollo ZP, Európska ZP, Sideria ZP).

Ponúkané služby

Hradené zdravotnými poisťovňami a Socialnou poisťovňou:

 • Ambulatné vyšetrenie
 • Meranie krvného tlaku
 • Odber krvi a moča na vyšetrenie
 • Výtery z hrdla,....
 • Vyšetrenie sedimentácie krvi
 • Preventívne prehliadky
 • Očkovanie proti chrípke, tetanu,....
 • Injekčná liečba
 • Návštevná služba
 • Vypisovanie práceneschopnosti a tlačív pre Sociálnu poisťovňu (invalidné dôchodky,...)

Cenník všetkych zdravotných výkonov:

 • Potvrdenie na vodičský preukaz 16,-€ (slovom šestnásť eur) Dôchodcovia majú na túto položku zľavu 50% slovom päťdesiat percent
 • Potvrdenie na zbrojný preukaz: 20,-€ (dvadsať eur)
 • Vyšetrenie pre posúdenie pracovnej spôsobilosti 16,- € (šestnásť eur)
 • Zdravotný preukaz 2,-€ (dve eur)
 • Vypísanie veľkého tlačiva 12,- € (dvanásť eur) (= tlačiva pre sociálne účely nehradené Sociálnou poisťovňou (alebo inou inštitúciou) alebo na vlastnú žiadosť pacienta alebo Vypisovanie poistnej udalosti a zdravotného stavu pre komerčné poisťovne alebo Výpis zo zdravotnej dokumentácie/Vypracovanie lekárskeho posudku – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom) )
 • Príplatok pri vypísaní veľkéhom tlačiva do 48hodín 12,-€ (dvanásť eur)
 • Vypísanie malého tlačiva 1,-€ (jedno euro) (=PN(práceneschopnosti)pre Úrad práce alebo náhradného tlačiva pri strate tlačiva PN(práceneschopnosti) alebo žiadanky na vyšetrenie doporučené inou ambulanciou )
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie/Vypracovanie lekárskeho posudku – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom) 5,- € (päť eur)
 • Odber krvi na vlastnú žiadosť 2,- € (dve eura)
 • Podanie injekcie na žiadosť pacienta alebo očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia 2,- € (dve euro) Podanie infúzie na žiadosť pacienta 5,- € (päť eura)
 • Platnosť od 1.4.2015NOVINKY