Logo

Interná ambulancia

Sídlo:
Martin, Mudroňova 11 (Mapa)
   

Lekár: MUDr.Vladimír Gabriška
Zdrav.sestra: Mgr.Katarína Potroková

Telefónný zoznam
Ordinačné hodiny

Zmluvy s poisťovňami:

 • 24 - Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
 • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
 • 27 - Union zdravotná poisťovňa a.s.
 • Sociálna poisťovňa

(a tiež všetky bývalé zdravotné poisťovne: Spoločná ZP, Apollo ZP, Európska ZP, Sideria ZP).

Ponúkané služby

Hradené zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou:

 • Ambulatné vyšetrenie
 • Meranie krvného tlaku
 • Odber krvi a moča na vyšetrenie
 • Vyšetrenie sedimentácie krvi
 • Ekg (ukážka)
 • 24 hodinové sledovanie ekg (ekg holter)
 • 24 hodinové sledovanie tlaku krvi (tlakový holter) (ukážka)
 • Infúzna liečba
 • Injekčná liečba
 • Predoperačné interné vyšetrenie
  K predoperačnému vyšetreniu potrebujete:
  • - zdravotná dokumentácia
   - aktuálne krvné výsledky
   - zoznam všetkych užívaných liekov

Cenník všetkych zdravotných výkonov :

 • Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poiťovňou, potom predoperačné vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňu – cena vyšetrenia je 20,- € (slovom dvadsať eur) (napr. niektoré plastické operácie..... )
 • Interné vyšetrenie spolu s ekg pre potreby pracovnej zdravotnej služby a pre sociálne účely (mimo vyšetrení hradených Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami podľa platných právnych noriem) cena vyšetrenia je 17,- € (slovom sedemnásť eur)
 • Ekg vyšetrenie pre účely pracovnej zdravotnej služby a pre sociálne účely (mimo vyšetrení hradených Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami podľa platných právnych noriem) cena vyšetrenia je 5,- € (slovom päť eur)
 • Tlakový holter – pokiaľ nie je hradený zo zdravotného poistenia 10,-€ (desať eur)
 • Ekg holter - pokiaľ nie je hradený zo zdravotného poistenia 25,- € (dvadsaťpäť eur)
 • Spotrebný materiál na ekg holter alebo tlakový holter 1,- € (jedno euro)
 • ABI vyšetrenie – pokiaľ nie je hradený zo zdravotného poistenia 5,-€ (päť eur)
 • Odber krvi nehradeny ZP - jedna skúmavka 2,-€ (dve euro)
 • Odber krvi pred operáciou - 4,-€ (styri eur)
 • Príplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín 10,-€ (desať eur)


NOVINKY