Logo

ELEKTROLIEČBA


Predstavuje ju široká paleta analgetizujúcich elektrických prúdov. Ich pôsobenie sa zväčša vysvetľuje odblokovaním nervového vedenia bolesti v mieste nervových spojov výbojmi iných senzitívnych vlákien s väčšou rýchlosťou vedenia, ktoré dráždime elektrickým prúdom. Okrem zmiernenia bolesti tu rôznou intenzitou spolupôsobí myorelaxačný, hyperemický, termický a regeneračný mechanizmus.
Delíme ich na nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné.

Elektroliečba

Analgetický účinok

Je z hľadiska fyzikálnej terapie najžiadanejší a možno povedať, že pôvodne väčšina prístrojov bola vyvinutá práve na dosiahnutie tohto účinku. Išlo o empiricky zistené efekty, pričom však už väčšina dnes využívaných procedúr bola na tento účel vyvinutá cielene. Výhoda takejto analgetickej aplikácie je v tom, že obchádza gastroentrektriálny trakt, teda nepôsobí toxicky na hepar a ostatné štruktúry. Pomocou súbežného použitia fyzikálnej terapie s analgetikami možno podstatne znížiť ich dávku.

Myorelaxačný účinok

Ide obyčajne ruka v ruke s analgetickým účinkom, pričom obyčajne najprv dochádza k ovplyvneniu dynamických svalov (tie bývajú aj tak hypotonické), až v druhom slede sú ovplyvňované svaly posturálne (obyčajne bývajú v kypertone). Významný je aj vplyv na hypertonické vlákna špúšťacích bodov.

Antiedematózny účinok

Ide spolu s vazodilatáciou, pričom predpokladáme zvýšený odsun lokálne nahromadených tekutín pri vazodilatácii, pri zvýšenej permeabilite kapirál a tonizácii steny ciev.

Trofotropný účinok

Odvodzuje sa od vazodiletácie, ktorá sprevádza aplikovanie fyzikálnej terapie. Zvýšený prísun krvi v kapilárnom riečišti spôsobuje zvýšený prísun kyslíka a látok vstupujúcich do metabolizmu a zvýšený odsun metabolitov.

Indikácie:Vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, slabé obrny, stavy zvýšenia, alebo zníženia dráždivosti motorických nervov, degeneratívne a chronické zápalové ochorenia pohybovo podporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, pri svalovom reumatizme a ostatných foriem mimo kĺbového reumatizmu, poúrazové stavy, vazoneurózy. Zlepšuje výživu a obranyschopnosť organizmu, urýchľuje regeneračné deje v organizme, má analgetický účinok i bez chémie a bez nežiaducich účinkov.

Kontraindikácie: Všetky akútne ochorenia s teplotou, pokročilé stavy chorôb srdcovocievneho systému s nebezpečenstvom srdcového zlyhania. Choroby, pri ktorých je pacient ohrozený embóliou, väčšie defekty kože po úrazoch, poruchy.
 NOVINKY